Våra tjänster

Vad kan vi hjälpa ditt företag med?

Vi är en digital redovisningsbyrå verksamma i Stockholm och Norrköping med lång erfarenhet och kompetens och vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom digitalt redovisning och rådgivning. Allt vi gör sker online från våra kontor för att du ska kunna fokusera på kärnverksamheten.

Här kan du se vad vi erbjuder och vad tjänsterna innebär.

Redovisning och bokföring

Vi hjälper företag med all löpande bokföring på ett tryggt och korrekt sätt. Med rätt struktur på redovisningen kan den fungera som en viktig informationskälla med ovärderlig information för företaget.

Vi upprättar till exempel skattedeklarationer, månadsrapporter, årsbokslut, deklarationer och årsredovisningar om så önskas. Vi har god översyn på bolagets resultat och nyckeltal och kan bistå med rådgivning när så behövs.

Personaladministration

Vi kan ta hand om företagets personaladministration, det kan handla om personalregister, utbetalning av löner, upprätta lönespecifikationer och kontrolluppgifter. Vi kan vara med vid olika förhandlingar som till exempel tecknande av kollektivavtal eller problem av arbetsrättslig karaktär.

Skatterådgivning

Vi har stor expertis och erfarenhet av skatter och hjälper dig gärna med dina skattefrågor, inkomstdeklarationer och skattedeklarationer. Vi vet vad du behöver tänka på inför kommande företagsöverlåtelser, planering inför bokslut och vid skatteprocesser. Vi bistår med skatterådgivning till företag. En effektiv skatteplanering kan göra stor skillnad, det kan till exempel vara omvandling av enskild firma till aktiebolag, ta ut rätt lön för att få bra utdelningsutrymme, fastighetspaketering inför en försäljning eller om du vill göra bolaget vilande.

Affärsjuridik

Vi hjälper dig att förstå alla krångliga lagar och regelverk. Vi kan upprätta köpeavtal, kompanjonsavtal, anställningsavtal, läsa kontraktsförslag, hyresavtal, franchiseavtal och leasingavtal så att allt går rätt till. Vi kan hjälpa till vid tvister och kan biträda vid förhandlingar, om det inte blivit en rättslig fråga, då har vi kompetenta och erfarna advokater som vi samarbetar med.

Mobila Kontoret

Vi erbjuder en helhetstjänst som vi kallar mobila kontoret. Vi använder en fakturascanningstjänst, och en mobilapp för kvittohantering. Kundfakturering, lönehantering och kassarapportering sköts digitalt via inloggning i vår molntjänst. Du har full kontroll över hela din redovisning och administration digitalt när som helst. Om så önskar kan vi ta emot dina email så du slipper och lagra dina filer med Office 365.

Fakturascanning

Vi använder den senaste tekniken i form av fakturascanning med OCR-tolkning där vi även sköter mer än bara bokföringen. Vi kan också helt sköta dina betalningar, där vi scannar fakturan och du attesterar via appen eller via webbinloggning och därefter betalas fakturorna via bankfil. Tryggt och smidigt för dig som kund.

Kapitalanskaffning

Vi hjälper till när du behöver låna kapital för projekt eller investeringar. Vi hjälper till med viktig ekonomisk planering och kalkylering inför en kapitalanskaffning. Vi har goda relationer med många banker och finansiella institut för bästa lånealternativet med bra villkor för ditt företag.

Bolagsbildning

Vi har stor kompetens inom bolagsbildning och hjälper dig när du ska starta företag oavsett det är enskild firma till handelsbolag och aktiebolag. Vi sköter all kontakt med Bolagsverket och Skatteverket.

Bolagsavslut

Vi hjälper dig om du behöver avsluta ditt bolag på bästa sätt. I vissa fall är en likvidation bästa sättet, i andra fall en bolagsförsäljning. Vi hjälper till med rådgivning och hjälper dig med det bästa alternativet utifrån tidsaspekt och skatteffekter.

Ett komplett utbud av tjänster inom redovisning och bokföring